Hizmetlerimiz

ABTInvest'in sunduğu danışmanlık ve yönetim hizmetleri:

Rating ve Kredi Tahsis
Derecelendirme (Rating) Yönetimi ve Kredi Tahsis Danışmanlığı

Firmaların karlılık ve pazar paylarının artırması için ihtiyaçlarına uygun kaynağın sağlanması önemli bir husustur.
Buna yönelik olarak;

a. Firmanın mevcut finansal yapısının analizi
b. Firmanın iş planı ve stratejisinin belirlenmesi
c. Bu iş planına uygun olarak kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi
d. Bu kaynağın sağlanmasına yönelik dökümanların hazırlanması ve hareket planının belirlenmesi
e. Finansal kurumlarla iletişimin bu paralelde kurularak, dokümanların paylaşılması, görüşmelerin yönetilmesi ve kredi veya kaynak tahsisinin yapılması
f. Tahsis sonrası sözleşme ve gerekli evrakların kontrolü ve kullanımın takibi gerekmektedir.

ABT Invest yukarıdaki bu adımları tecrübeli ekibi, teknolojik altyapısı, yaygın kurumsal ağı ile koordine eder ve sonuçlandırır. Ayrıca firmanın kredi değerliliğini (Rating) sürekli ölçerek riskleri izler, kredi limitlerinin artması ve maliyetlerin azalmasını sağlamaya yönelik olarak firmanın kredi ratinginin artmasını sağlayacak eylem planını önerir ve uygulanmasını izler.

 

Proje Danışmanlığı
Proje Yönetimi ve Finansman Danışmanlığı, Denetim ve Raporlama Hizmetleri

Yatırım projelerinizin sağlıklı olarak sonuçlandırılması ve şirketinizin değerini artırabilmesi için;

a. Projelerinizin iyi planlanması ve fizibilitelerinin doğru olarak yapılması
b. Projelerinizin yapısına uygun olarak finansman paketinin yapılandırılması
c. Finansman paketinin finans kurumları ile görüşülerek tahsisinin sağlanması
d. Projenin her aşamasının iyi yönetilmesi
e. Yönetimin sürekli denetlenerek risklerin izlenerek kontrol altında tutulması gerekmektedir.


ABT Invest bu adımları tecrübeli ekibi, teknolojik altyapısı ile koordine eder ve sonuçlandırır.

Finansal Kurumlar veya yatırımcıların kredi verdikleri veya yatırım yaptıkları projelerin öngörülen çerçeve içersinde yapılabilmesi projenin yönetimi açısından son derece mühimdir. ABT Invest,


a. Fizibilite raporlarının kontrolü,
b. Maliyet analizlerinin yapılması
c. Sözleşmelerin denetlenmesi,
d. Aylık harcama ve ilerleme raporlarının hazırlanması konularında denetim ve raporlama hizmeti vererek, sürecin hedeflenen doğrultuda tamamlanması için destek verir.


Finansal Yönetim
Finansal Planlama ve Yönetim Danışmanlığı


Büyümekte olan şirketlerin kurumsal ve uzman finans yöneticileri ile çalışabilmeleri şirketlerin yol haritası için kritik önem taşımaktadır. Şirketlerin kendi bünyesinde beklentileri gerçekleştirebilecek profesyonellerin olmaması durumunda ABT Invest,

a. Finansal Planlama,
b. Alacak ve risk yönetimi
c. Bilanço ve finansal döküman yönetimi
d. Nakit yönetimi
e. Kredi yönetimi


ve benzeri finansal konularda mevcut kadroya eğitim ve mevcut yönetime danışmanlık hizmetleri verir.


Yönetim Danışmanlığı
Yönetim Danışmanlığı / Yönetim Kurulu Ve İcra Kurulu Üyelik Hizmetleri


Kurumsal yönetime geçiş hedefindeki firmalara yönetim danışmanlığı hizmeti vererek, güçlü ve kurumsal bir sistem oluşturulmasına destek olur. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun gerektirdiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne güçlü ve deneyimli kişileri yönlendirerek şirketin yönetim kadrosuna güçlü bir ivme kazandırır.

 
abt INVEST - ABTI Danışmanlık ve Ticaret AŞ - © 2012